Thành phố Bialystok – Lá phổi xanh của Ba Lan

Ngoài những thành phố lớn tại Ba Lan như Warsaw, Krakow, Wroclaw,… đi về phía Đông Bắc của thủ đô […]

11 April, 2023